Concepten

gezaagde vloeren

voegvrije
staalvezelvloeren

voegvrije
hybridevloeren

vloeren
op palen

Funderingsplaten

Terreinverhardingen

Supervlakke
vloeren

Gezaagde vloeren

Eenvoudige eisen vragen een eenvoudige oplossing.
De gezaagde industrievloeren van KEBRO bieden een interessant alternatief voor die bedrijfsvloeren waaraan slechts minimale eisen gesteld worden. Naast de variant met een traditionele netwapening bezorgen we u graag een ontwerpnota voor een gelijkwaardig staalvezelconcept.

staalvezels of -netten
gezaagd

Voegvrije staalvezelvloeren

Voegvrije staalvezelvloeren zijn multifunctioneel inzetbaar. Ze zijn een duurzaam alternatief omdat er ze weerstaan aan zware verkeersbelastingen en hoge puntlasten. Voegloze zones tot wel 2500 m² zijn mogelijk binnen dit concept. KEBRO maakt een staalvezelconcept op dat beantwoordt aan al uw eisen inzake belasting en slijtagebestendigheid.

Staalvezels
Dilatatieprofielen

Voegvrije hybridevloeren

In een hybdride-vloer combineren we een staalvezelwapening met een bovenwapening met staalnetten. De combinatie biedt mogelijkheden om zeer grote vloervelden voegloos te plaatsen. De aanwezigheid van de bovenwapening zal scheurvorming en scheurwijdte tot een minimum beperken. Vraag ons naar een concept!

staalvezels en -netten

Vloeren op palen

Dé oplossing voor vloeren op niet-draagkrachtige ondergrond! We brengen op voorhand, en in een welbepaald raster palen aan die reiken tot aan de "vaste ondergrond". Daardoor wordt de stabiliteit van de betonvloer gegarandeerd. Een vloer-op-palen kan zowel traditioneel gewapend zijn als met staalvezels. KEBRO voert beide concepten uit, maar kan u tevens ontwerpen aanleveren voor de staalvezel-gewapende variant.

Staalvezels of -netten

Funderingsplaten

KEBRO plaatst uw algemene funderingsplaten (voor gebouwen of voor zware fabrieksinstallaties). Volumes tot 2000 m³ stortbeton per etmaal behoren tot de mogelijkheden. Ook hier bieden we de mogelijkheid om een concept op te maken op basis van staalvezels. Onze staalvezelgewapende funderingsplaten bieden enkele unieke voordelen!

Staalvezels of -netten

Terreinverhardingen

Terreinverhardingen moeten multifunctioneel zijn. Ze moeten zware verkeersbelastingen kunnen weerstaan en worden gebruikt voor allerhande doeleinden. Ook hier is er de keuze tussen een traditionele wapening en een staalvezelwapening. Kebro biedt hier bovendien een speicale variant aan waarbij de staalvezels volledig "afgedekt" worden, en dus niet aan de oppervlakte verschijnen. Vraag ons om informatie betreffende deze "Exterio"-variant.

Staalvezels of -netten

Supervlakke vloeren

In hoogstapelmagazijnen is een zeer fijne oppervlaktetolerantie een noodzaak om de rijsnelheden van heftrucks en reachstrucks te optimaliseren. Hoe hoger de vlakheid, hoe hoger het behaalde rendement van pickers & packers. De oplossingen die Kebro u aanbiedt, zijn gegarandeerd op lange termijn. Contacteer ons voor meer informatie.
 

Beperkte oppervlakte-toleranties